Elektroniska & tryckta arbeten

Journalistica/Maria Jacobson utbildar och föreläser regelbundet i ämnena mänskliga rättigheter, icke-diskriminering, normkritik, genus, jämställdhet och hbtq.

Bland uppdragsgivarna finns förvaltningar och bolag i Göteborgs stad, ABF Göteborg, Vetenskapsfestivalen, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Svensk Chefsförening, HBT-seniorerna inom RFSL Göteborg och Funktionsrätt Göteborg (tid. HSO).

I ämnet mediekritik har Maria Jacobson utbildat på tidningsredaktioner och i skolor sedan 1995.

 

Länkar till utförda arbeten

2015: ImagesLimited, intersectionality during 20 years in the Swedish media buzz (Edström/Jacobson) vetenskaplig konferensartikel

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/5d19356e-70db-4586-8fdc-272cf53a0734.pdf

2015: Normkritisk granskning av skane.se

http://www.skane.se/Public/Protokoll/Personalnämnden/2016-03-16/Rapport%20-%20Normkritisk%20granskning/Normkritisk%20granskning%20av%20skane%20se.pdf

2014: Normbrytande liv i Göteborg, lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2261d970-82c8-4704-9b75-71899bf78e13/Normbrytande+liv+i+Goteborg+2014.pdf?MOD=AJPERES

2014: Magisteruppsats i vetenskapsteori: Statistikens dubbla potential, frigörelse eller förtryck?

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35766/1/gupea_2077_35766_1.pdf

2012: All inclusive. Chefen en del av mångfalden, Premiss förlag

https://akademssr.se/jobb-lon/likabehandling/hbt

2005: Young People and Gendered Media Messages

http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/young-people-and-gendered-media-messages

 

Tryckta publikationer

2017: Tänk till, gör nytt. En skrift om mänskliga rättigheter, diskriminering och normmedvetenhet, Kvinnofolkhögskolan

2013: Mitt livs affär - från bidragstagare till företagare, 3 delar (tillsammans med Anna-Carin Jansson), Forum Skill

2010, nyutgåva 2014: Helt normalt. Ett block om jämlikhet från Göteborgs Stad. (tillsammans med Anna-Carin Jansson)

2010: Tilltal. En handbok om att bemöta människor med psykos, redaktör tillsammans med Anna-Carin Jansson, Intresseföreningen för schizofreni i Göteborg

2008: Våldsamt lika och olika, om våld i samkönade parrelationer. Populärvetenskaplig bearbetning av studien med samma titel av Carin Homberg och Ulrika Stjernqvist