Urval av arbeten

Journalistica/Maria Jacobson arbetar med främst ämnena mänskliga rättigheter, icke-diskriminering, normkritik, genus, jämställdhet och hbtq.

 

Länkar till utförda arbeten

Hbtqi+personers livsvillkor i Göteborg 2021

https://www.academia.edu/82042421/Hbtqi_personers_livsvillkor_i_G%C3%B6teborg_2021

2015: ImagesLimited, intersectionality during 20 years in the Swedish media buzz (Edström/Jacobson) vetenskaplig konferensartikel

https://www.academia.edu/42187754/Images_Limited_Intersecitonality_during_20_years_in_the_Swedish_Media_Buzz

  

2014: Normbrytande liv i Göteborg, lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2261d970-82c8-4704-9b75-71899bf78e13/Normbrytande+liv+i+Goteborg+2014.pdf?MOD=AJPERES

 

2014: Magisteruppsats i vetenskapsteori: Statistikens dubbla potential, frigörelse eller förtryck?

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35766/1/gupea_2077_35766_1.pdf

 

2012: All inclusive. Chefen en del av mångfalden, Premiss förlag

https://www.academia.edu/4599972/All_inclusive_Chefen_en_del_av_m%C3%A5ngfalden_Premiss_2012

Våldsamt lika och olika - en skrift om våld i samkönade relationer

https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2018/05/likaolika.pdf

 

2005: Young People and Gendered Media Messages

https://www.nordicom.gu.se/sv/publications/young-people-and-gendered-media-messages