C.V.

Utbildning

Magisterexamen i vetenskapsteori, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, 2014

Kanditatexamen i journalistik, Institutionen för journalistisk och masskommunikation, Göteborgs Universitet. Arbetsrapport vid institutionen: Massmediernas enfaldiga typer, Kvinnor och män i mediebruset 17 mars 1994 m. M. Edström

Beteendevetenskaplig baskurs 20 p

Grundkurs i psykologi 18 p

Kultur, kropp och sexualiteter 10 p Göteborgs Universitet, Museion 2004

Genus och politik, Nationella sekretariatet för genusforskning, 2002

Sociala och rättsliga rörelser 15p, VT 2008, Göteborgs Universitet

Kurs i samtalsmetodik - St Lukas utbildningar 2003

Litterärt skrivande vt+ht 2004, Studieförbundet Vuxenskolan

JGL Bas + Handledning, december 2005, januari 2006. JGL är en basutbildning i jämställdhet för organisationer

Talar och skriver ledigt på engelska

 

Urval av skribentuppdrag i skrifter och antologier

1992 Förord, Skönhetsmyten av Naomi Wolf, Natur & Kultur

2007 Webbaserad handbok Uppdragsgivare: HomO

2007 Skribent/redaktör för Krock eller möte? Om professionellt bemötande och heteronormen, Fritt fram, m Anna-Carin Jansson. 

2008 Medierna legitimerar manlig dominans, Kvinnornas svarta bok, Damm förlag

2008 Fritt fram, homo-, bi och hetero på jobbet, Fritt fram m. Anna Carin Jansson

2008 Kapitel i Publicistklubbens årsbok

2010 Tilltal, en handbok om att möta människor med psykos, red. medförf. m Anna-Carin Jansson, Intresseföreningen för schizofreni Götebor

 

Granskningar

2009 Chefer, ledare och mångfald, ett synpunktsunderlag för kompetenskriterier för strategiska ledare i Göteborg, uppdrag av Göteborgs stad, m Anna-Carin Jansson

2010 Hjärta & Hjärna eller den trevliga revolutionen, Granskning av Djurens Rätt ur ett jämställdhets- och genusperspektiv

2012 Könsmönster i Amnesty Sveriges publikationer, granskning och utbildning

2013 Vem är normal? Normkritisk granskning av göteborgs.se

2014 Normbrytande liv i Göteborg, lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor

2015 Normkritisk granskning av skane.se, Region Skåne

2017 Normkritisk granskning av verksamhet i statlig verksamhet 

 

Utbildningar och föreläsningar

2002 Debattverkstad, Göteborgs stift

2005 Utbildning i genus, jämställdhet och journalistik, samtlig redaktionell personal (230 personer) på Göteborgs-Posten,

2006 Genuskritisk läsning av Nerikes Allehanda i Örebro samt utbildat samtlig redaktionell personal (80 personer) om genus och jämställdhet i journalistik och medieutbud

2007 Utbildning i genus och jämställdhet i redaktionellt innehåll för redaktionell personal Xtra Helsingborg, granskning/uppföljning 2008

2007 Genus- och jämställdhetsanalys av redaktionellt innehåll samt presentation, Borås Tidning, våren 2007

2012 Föreläsning om EU:s rättighetslagstiftning, Göteborgs stad

2013 Föreläsning om politisk bakgrund till mänskliga rättigheter, VG-region 

2016 Debatt/insändarverkstad på HSO

2016-2017 Begrepp och termer, filosofisk och bakgrund till Mänskliga rättigheter, jämlikhet och normkritik Göteborgs Stad
Normkritisk kompetenshöjning, SDF Askim-Frölunda-Högsbo (100 personer), Lokalförvaltningen (400 personer), Got Event 8150 personer), Jämlikt Göteborg, SDN-SDF Majorna-Linné

 

Allt är Möjligt

Initiativtagare till det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt 1992, tillsammans med Maria Edström. Har varit kassör, redaktör för nyhetsbrevet samt ordförande 2001-2006.

1994 fick jag Pennskaftspriset tillsammans med Maria Edström och Clara Mannheimer ”För att de var och en och alla tre tillsammans i initiativet Allt är Möjligt värnar om det kvinnliga perspektivet i journalistiken. Och för att de uttrycker en vaken och nyfiken feminism hos en ung generation journalister”. Utdelare: föreningen Pennskaftet, Göteborg

1998, Medförfattare till Allt är Möjligt En handbok i mediekritik, första utgåvan 1998.

2002 fick AäM Nöjesguidens Göteborgspris i klassen Media.

2003 anlitades AäM av Jämställdhetsenheten på Näringsdepartementet för ett  seminarium för tjeckiska journalister i Prag

2003 Talare på WoMen and Democracy i Tallinn, Estland, för Östersjöstaterna och Könsmakt i Norden, Oslo, båda på uppdrag av NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning 

2004 Projektledare och huvudförfattare till Allt är Möjligt En handbok i mediekritik tredje utgåvan 

2004 Allt är Möjligt nominerades till Nationalencyklopedins Kunskapspris 

2005 För AäM:s räkning ingick jag i regeringens expertgrupp för fokusområdet Sexualiseringen av det offentliga rummet.

2006 Koordinerat den svenska delen av nyhetsstudien Global Media Monitoring Project samt skrivit rapporten Räkna med kvinnor! www.alltarmojligt.se i januari 2006..

2007 Ingår i arbetet med skuggrapporten till Sveriges femte och sjätte rapport till CEDAW, Committee for elimination of alla discrimination against women under 2007. Frivilligorganisationer rapporterar om den svenska regeringens efterlevande av Kvinnokonventionen. Skuggrapporten lämnas till FN våren 2008

2008 fick Allt är Möjligt Vilhelm Moberg-priset

2008 Inledningstalare tillsammans med Maria Edström på Gender and Media Summit, Johannesburg, Sydafrika 

 

Övriga uppdrag

2004-2006 Ingick i regeringens expertgrupp för fokusområdet Sexualiseringen av det offentliga rummet

2009 ImagesLimited, presentation på konferensen Gender and Media i samband med lansering av panarabisk strategi för jämställdhet i medierna, Svenska Institutet i Alexandria 

 

Stipendier

1991 JP Åhlens stipendium: 12 500 kronor för studier i den svenska vården av anorexia och bulimia nervösa

1991 Västra stipendiefonden: 2 500 kronor för deltagande i kongress i Umeå kring ätstörningar 

1994 Journalistfonden: 10 000: C-uppsatsarbete i journalistik vid Institutionen för journalistik, och masskommunikation i Göteborgs universitet

1994 Konsumentverket, 5 000 till uppsats

1995 Svenska institutet: 25 000 kronor, stipendium för opinionsbildare, USA

1998 Grävande journalister: 10 000 kronor

1998 Journalistfonden: 10 000 kronor för att delta i Investigating Reporters and Editors internationella konferens i New Orleans 

1999 Journalistfonden: 30 000 för vidareutbildning enligt personlig studieplan

1999 Västra stipendiefonden: 4 000 kronor for att praktisera i mediekritisk organisation i USA 

2000 Publicistklubben: 10 000 kronor för att praktisera i mediekritisk organisation i USA

2004 Publicistklubben: 20 000 för upprepande av studien Massmediernas enfaldiga typer 10 år senare 

2005 Journalistfonden: 40 000 kronor för vidareutbildning enligt personlig studieplan (upprepande av studien Massmediernas enfaldiga typer 10 år senare)

2008 Journalistfonden: 30 000 till vistelse i Johannesburg, Sydafrika, för studier om hur redaktioner och medieföretag kan utbildas i genus och jämställdhet i redaktionellt innehåll, augusti 2008

2013 Göteborgs universitets donationsfond: 13 000 kronor för studier i vetenskapsteori på avancerad nivå

2004 Journalistfonden: 75 000 kronor för upprepande av studien Massmediernas enfaldiga typer 

2015 Författarförbundets kopieringsfond: 60 000 kronor